K Kracht en Beweging

Week 1 PTA 4

In de eerste week leer je wat de eigenschappen van krachten zijn en welke soort krachten er zijn.
Ook leer je wat de nettokracht is als er meer dan 1 kracht is.

De bijhorende pagina kan je vinden op: K Week 1 PTA 4

Week 2 PTA 4

In de tweede week leer je hoe je een kracht kan tekenen.
Ook leer je hoe je een kracht kan tekenen en leer je hoe je massa en gewicht kan berekenen.

De bijhorende pagina kan je vinden via de link: K Week 2 PTA 4

Week 3 PTA 4

In de derde week leer je hoe mensen hun kracht kunnen vergroten door gebruik te maken van de hefboom. Ook leer je met een hefboom te rekenen als die in evenwicht is.
En je leert wat druk is en hoe daarmee kan rekenen.

De bijhorende pagina kan je vinden via de link: K Week 3 PTA 4