Leerjaar 3 vmbo-kgt

Hoofdstuk 7 Materie

Wil je zelf even spellen met gasdruk en deeltjesmodel?
Dat kan met de volgende link:
#https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_nl.html