B Vaardigheden

De opdracht

Je gaat van een onderwerp naar keuze een meting doen naar de versnelling of vertraging.
Deze beweging ga je in grafieken aantonen.
Aan de hand van deze grafieken ga je een conclusie trekken.

Je levert aan het eind van dit PTA een verslag in met daarin:

 • Het onderzoeksplan
 • Ontwerp van de meting
 • De gemaakte grafieken
 • De gestelde conclusies

Succes!

Hieronder vind je een aantal video’s hoe je met coach 7 moet analyseren.
Daaronder vind je een voorbeeld met alle onderdelen een voor een uitgewerkt zoals ik het straks in je verslag wil zien.

Een inspirerend voorbeeld

Onderdeel 1: Het onderzoeksplan

Onderdeel 2: Ontwerp van de meting

In dit onderdeel beschrijf je de opstelling die nodig is om je meting uit te kunnen voeren.

Beschrijf daarin in ieder geval:

 • Hoe de camera wordt neergezet.
 • Hoe de afstand gemeten wordt, met daarbij de exacte afstand en hoe je dat meet.
Het helpt vaak om een foto te maken van je opstelling en die mee te nemen in je verslag.
Dit zie je ook in het voorbeeld.

Onderdeel 3: Gemaakte grafieken

In dit onderdeel laat je alle grafieken zien die je gemaakt hebt van de beweging.
Ik wil in je verslag zien:

 • Een tabel van de tijd tegen de afstand (x EN y)
 • Een grafiek van de afstand tegen de tijd, ingezoemt op wat belangrijk is.
 • Een grafiek van de snelheid tegen de tijd, ingezoemt op wat belangrijk is.
Geef ook per grafiek/tabel aan wat het is, dus plak niet zomaar plaatjes.
Je kan zien in het voorbeeld wat ik bedoel.
 
Je kan plakken in je verslag via de volgende comando’s:
Stap 1: ga naar coach en zorg dat de grafiek/tabel te zien is
Stap 2: druk op de knoppen: ‘windows’+’shift’+’s’
Stap 3: selecteer het deel van je scherm waar je een foto van wilt maken
Stap 4: ga naar je verslag, en klik met de ‘cursor’ op de plek waar je de grafiek wilt hebben
Stap 5: druk op de knoppen: ‘control’+’v’
 
Voeg ook een aantal foto’s toe van het aflezen van de grafiek.
Ik wil in je verslag zien:
 
 •  De totale afstand en tijd die het voorwerp heeft afgelegd. (Waarschijnlijk heb je er 2 foto’s voor nodig, een ‘0’ en een ‘eind’.
 • De maximale snelheid die behaald is.
Zie het voorbeeld.

Onderdeel 4: Conclusies

In het laatste onderdeel geef je altijd duidelijk antwoord op je onderzoeksvraag.

Dat betekend dat je vertelt of je beweging versnelt of vertraagd was, en waar je dat aan kan zien.
Ook vertel je wat de maximale snelheid was in km/h.
(Snelheid in m/s x 3,6.)

En je laat weten of je verwachting klopt of niet.

Zie het voorbeeld.