K Kracht en Beweging

Dit onderwerp hoort bij de volgende paragrafen uit je boek:
3.1, 3.2, 3.3 en 3.4

Week 1 PTA 4

In de eerste week leer je wat de eigenschappen van krachten zijn en welke soort krachten er zijn.
Ook leer je wat de nettokracht is als er meer dan 1 kracht is.

De bijhorende pagina kan je vinden op: K Week 1 PTA 4
En dit hoort bij paragraaf 3.1 en 3.3 uit je boek.

Week 2 PTA 4

In de tweede week leer je hoe je een kracht kan tekenen.
Ook leer je hoe je een kracht kan tekenen en leer je hoe je massa en gewicht kan berekenen.

De bijhorende pagina kan je vinden via de link: K Week 2 PTA 4
En dit hoort bij paragraaf 3.2 en 3.3 uit je boek.

Week 3 PTA 4

In de derde week leer je hoe mensen hun kracht kunnen vergroten door gebruik te maken van de hefboom. Ook leer je met een hefboom te rekenen als die in evenwicht is.
En je leert wat druk is en hoe daarmee kan rekenen.

De bijhorende pagina kan je vinden via de link: K Week 3 PTA 4
En dit hoort bij paragraaf 3.4 uit je boek.

Week 4 PTA 4

In de vierde week leer je hoe je de snelheid, afstand en tijd van een verplaatsing kan uitrekenen.
Ook leer je die snelheid om te rekenen van m/s naar km/h of andersom.

De bijhorende pagina kan je vinden via de link: K Week 4 PTA 4

Week 5 PTA 4

In de laatste week leer je hoe de afstand-tijd en snelheid-tijd grafieken van verschillende soort bewegingen eruit zien.
Ook leer je wat de nettokracht doet met de beweging van een voertuig.

De bijhorende pagina kan je vinden via de link: K Week 5 PTA 4