K Stoffen, Materialen, Atomen en Weer

Dit onderwerp hoort bij de volgende paragrafen uit je boek:
2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1, 7.2, 7.3 7.4 en 8.1

Week 1 PTA 1

In de eerste week leer je over stofeigenschappen, zuivere stoffen en mengsels.

Daarnaast hebben we het voer materiaalkeuzes en het gebruik van de BINAS.
Om het af te toppen leer je rekenvaardigheden aan de hand van dichtheid.

De bijhorende pagina kan je vinden dia de volgende link: Week 1 PTA 1
En dit hoort bij paragraaf 4.1, 4.2 en 7.4 uit je boek.

Week 2 PTA 1

Tijdens de tweede week leer je veilig werken met stoffen. 
Daarnaast ga je leren omgaan met de BINAS als het neerkomt op symbolen. 

Om mee af te sluiten leer je alles voer het hedendaagse productieproces.

De bijhorende pagina kan je vinden via de volgende link: Week 2 PTA 1
En dit hoort bij paragraaf 4.3, 4.4 en 7.2 uit je boek.

Week 3 PTA 1

Tijdens de derde week leer je waar stoffen uit bestaan. Je leert ook de fases en faseovergangen.

De bijhorende pagina kan je vinden via de volgende link: Week 3 PTA 1.
En dit hoort bij paragraaf 2.1 en 8.1 uit je boek.

Week 4 PTA 1

In de vierde week ga je leren hoe temperatuur geijkt wordt.
Daarnaast kijken we wat luchtdruk is, en hoe druk veranderd kan worden.
Ook leer je wat lucht is en hoe het milieu veranderd.

De bijhorende pagina kan je vinden via de volgende link: Week 4 PTA 1.
En dit hoort bij paragraaf 2.2 en 2.3 uit je boek.

Week 5 PTA 1

In de laatste week leer je wat er gedaan wordt met ons afval. Ook leer je hoe we het kunnen hergebruiken.
Je wordt aan het denken gezet over je eigen impact op het milieu.

Je kan de bijhorende pagina vinden via de volgende link: Week 5 PTA.
En dit hoort bij paragraaf 7.1 en 7.3 uit je boek.