Kader leerjaar 3

Start week

Je gaat deze week kijken hoeveel kennis je nog hebt, uit de onderbouw.
De spellen hieronder zijn bedoeld om te oefenen hoe het allemaal werkt op deze website.

De nulmeting