KGT Snelheid

Tijdens dit project ga je snelheid meten. Je gaat zelf dat onderzoek bedenken, uitvoeren en verwerken.
Om dit te doen volg je de stappen hieronder. Noteer alle stappen duidelijk in je schrift.

Elk stukje is opgedeeld in een video met uitleg. Naast de video staan de stappen die je moet doorlopen.

Onderzoeksvraag en Hypothese

STAP 1: Bedenk waar je de snelheid van wilt meten.

STAP 2: Stel een duidelijke vraag over welke snelheid je wilt gaan meten. Dit heet de onderzoeksvraag.

STAP 3: Bedenk wat een logisch antwoord zou zijn op je onderzoeksvraag. Dit heet de Hypothese.

Het onderzoek opzetten

STAP 4: Noteer stap voor stap hoe je de snelheid gaat meten. Dit noemen we de werkwijze.

STAP 5: Noteer wat je allemaal nodig hebt om dit onderzoek uit te gaan voeren.

Theorie

STAP 6: Noteer alles wat je nodig hebt aan kennis en begrippen voor dit onderzoek.

Dat is sowiezo de formule: snelheid = afstand : tijd. 
Ook de eenheden die daarbij horen en hoe je snelheid van m/s naar km/h omrekent.

Uitvoeren van het onderzoek

STAP 7: Ga het onderzoek klaarzetten. (Let goed op hoe je de afstand meet.)

STAP 8: Voer je onderzoek uit zoals je bij stap 4 hebt opgeschreven. 
Noteer elke keer alle resultaten die je krijgt.

STAP 9: Herhaal stap 8 minstens 3 keer.

Resultaten verwerken

STAP 10: Maak een tabel met de kolommen: afstand, tijd, snelheid in m/s en snelheid in km/h.

STAP 11: Vul de gemeten afstanden en tijden in de tabel in.

STAP 12: Bereken alle snelheden en vul die in de tabel in.

Conclusie trekken

STAP 13: Bereken de gemiddelde snelheid in m/s en km/h.

STAP 14: Geef een duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag die je bij stap 2 hebt gemaakt.

Evalueren

STAP 15: Evalueer je onderzoek. Geef antwoord op de vragen:

 • Hoe ging het onderzoek?
 • Wat vond je van je onderzoek?
 • Hoe zou je het onderzoek verbeteren?

STAP 16: Inleveren

Heb je alle stappen doorlopen dan is het tijd om in te leveren. 
Je mag zelf weten hoe je het inlevert. Het kan een verslag, video, poster, presentatie of iets anders zijn.
Het maakt niet uit hoe je het inlevert, of waar (mail/itslearning/op papier), zolang je maar alle stappen aantoont.

Deze onderdelen moet je laten zien aan je docent voor een cijfer:

 • Onderzoeksvraag
 • Hypothese
 • Werkwijze
 • Materialenlijst
 • Theorie
 • Uitgewerkte resultaten
 • Een duidelijke conclusie
 • Evaluatie

Vergeet niet bij de resultaten alle berekeningen op te schrijven!