K Vaardigheden

De opdracht

Je gaat van een onderwerp naar keuze een meting doen naar de versnelling of vertraging.
Deze beweging ga je in grafieken aantonen.
Aan de hand van deze grafieken ga je een conclusie trekken.

Je levert aan het eind van dit PTA een verslag in met daarin:

  • Het onderzoeksplan
  • Ontwerp van de meting
  • De gemaakte grafieken
  • De gestelde conclusies

Succes!

Hieronder vind je een aantal video’s hoe je met coach 7 moet analyseren.
Daaronder vind je een voorbeeld met alle onderdelen een voor een uitgewerkt zoals ik het straks in je verslag wil zien.

Een inspirerend voorbeeld

Onderdeel 1: Het onderzoeksplan

Onderdeel 2: Ontwerp van je meting

In dit onderdeel beschrijf je de opstelling die nodig is om je meting uit te kunnen voeren.

Beschrijf daarin in ieder geval:

  • Hoe de camera wordt neergezet.
  • Hoe de afstand gemeten wordt, met daarbij de exacte afstand en hoe je dat meet.
Het helpt vaak om een foto te maken van je opstelling en die mee te nemen in je verslag.
Dit zie je ook in het voorbeeld.

Onderdeel 3: Gemaakte grafieken

Onderdeel 4: Conclusies

In het laatste onderdeel geef je altijd duidelijk antwoord op je onderzoeksvraag.

Dat betekend dat je vertelt of je beweging versnelt of vertraagd was, en waar je dat aan kan zien.
Ook vertel je wat de gemiddelde maximale snelheid was in km/h.
(Snelheid in m/s x 3,6.)

En je laat weten of je verwachting klopt of niet.

Zie het voorbeeld.