GT Elektriciteit, Energie en Warmte

Week 1 PTA 2

In de eerste week van dit PTA leer je wat energie is, welke soorten energie er zijn, en hoe die in elkaar kunnen worden omgezet.
Daarnaast leer je wat rendement is, en hoe je een goede grafiek kan tekenen.

De bijhorende pagina kan je vinden via de link: Week 1 PTA 2.

Week 2 PTA 2

In de tweede week van dit PTA leer je wat warmte is, hoe het kan verplaatsen, en hoe je dat kan voorkomen.
Daarnaast kijken we naar wat voor soort verbranding er is, en hoe je met die verbranding kan rekenen.

De bijhorende pagina kan je vinden via de link: GT Week 2 PTA 2

Week 3 PTA 2

In de derde week leer je wat elektriciteit is.
Je leert hoe een schakeling werkt, of juist niet.
Ook leer je de veiligheidsvoorzieningen bij jou thuis tegen de gevaren van elektriciteit.
Ook leer je rekenen met weerstand. En leer je met behulp van kleurcodes te achterhalen hoe groot de weerstand van een weerstandje is.

De bijhorende pagina kan je vinden via de link: GT Week 3 PTA 2

Week 4 PTA 2

In de vierde week leer je vermogen uitrekenen.
Ook leer je hoe de stroomsterkte afhankelijk is van een serie of parallel schakeling.
En je leert het verschil tussen gelijkstroom en wisselstroom.

De bijhorende pagina kan je vinden via de link: GT Week 4 PTA 2

Week 5 PTA 2

In de laatste week leer je rekenen met energie. Ook leer je het energieverbruik van een apparaat uit te rekenen.

De bijhorende pagina kan je vinden via de link: GT Week 5 PTA 2