B Week 4 PTA 2 Vermogen en elektriciteit opwekken

Deze pagina hoort bij paragraaf 1.4 en 6.2 uit je boek.

Uitleg videos

Oefen games

De Quiz

Je hebt 1 kans voor de test, dus maak hem pas op het moment dat je er klaar voor bent.
Schrijf bij voornaam je echte naam, zodat de docent de administratie goed kan doen.
Schrijf bij achternaam je ‘username’, je bijnaam, die iedereen mag zien (denk aan je privacy).
De mogelijke scores, hangen in lokaal 01b, aan de binnenkant van de deur.
Je hebt tot zondag 23.59 de tijd voor de quiz, maandag wordt de score bekend gemaakt. Deze komt dan aan de binnenkant van de deur van lokaal 01b te hangen.

De quiz kan je vinden via de link: https://goformative.com/formatives/64e4f598d9ee6a6adb3c0d6e